យោងប្រកាសលេខ២៩៨ ពណ.ប្រក ចុះថ្ងៃទិ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីនិតិវិធីនៃការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់  "អ៉េ"  តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម បានអនុញ្ញាតឲ្យផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញបោះពុម្ព (print)​ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់  "អ៉េ" ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីពង្រឹងដល់ការងារផ្តល់សេវាសាធារណ​ៈឲ្យកាន់តែរហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ហេតុនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយសជូនដំណឹងដល់ផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងសមាគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា ដែលមានបំណងស្នើរសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់  "អ៉េ"​ទៅបរទេសក្រោមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ត មកចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកទម្រង់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ  "អ៉េ" ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (នាយកដ្ឋាននាំចេញ នាំចូល)​តាមតម្រូវការប្រចាំឆមាស។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញអំពីការស្នើរសុំចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ត

និងការស្នើរសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់  "អ៉េ"​ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ត នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទីព្រឹក នៅបន្ទប់បាយ័ន (ជាន់ទី១) នៃទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ្ត អគ្គនាយកសេវាពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ ស្នើរផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងសមាគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា មេត្តាជ្រាប និងផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនសមាជិកឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចូលរួមតាមការគួរ។