ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

ការ​ស្វែងរកតាម គេហទំព័រ គឺមានភាពងាយស្រួល​ដោយ មានការបង្ហាញច្បាស់ៗនូវរាល់ម៉ឺនុយជ្រើសរើស។ ជម្រើសនៃម៉ឺនុយទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

  • នៅពីក្រោមបដាខាងលើ (ម៉ឺនុយចម្បង)
  • នៅផ្នែកខាងក្រោមស្តាំដៃនៃគេហទំព័រ (ម៊ីនុយចំហៀង)
  • នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ទំព័រ (​ម៉ឺនុយខាងក្រោម)

លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​ជម្រើស​ណាមួយ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​។ ជម្រើស​ទាំង​នេះ​គឺ​តែង​តែ​មាន​នៅ​លើ​គ្រប់​​គេហទំព័រ​។

នៅក្នុងគេហទំព័រ អ្នក​នឹង​រក​ឃើញ​តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​ផ្នែក​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ទៅកាន់​គេហទំព័រខាងក្រៅ​ផ្សេងទៀត។ ទាំងនេះ​ត្រូវ​បានពន្លេចជាពណ៌​ខៀវ ​និងមាន​គូសបន្ទាត់​ពី​ក្រោម​។ សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ទាំងនោះ ដើម្បី​ស្វែងរក​ប្រធាន​បទ​ដែលពាក់ព័ន្ធ​។ ប្រ​សិនបើវាជាតំណ​ភ្ជាប់​គេហទំព័រខាងក្រៅ​ នោះវានឹង​បើក​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ថ្មី​មួយទៀត​។

ការប្រើប្រាស់មុខងារផ្លូវកាត់

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ចូលទៅ​កាន់​ទំព័រជាក់លាក់ណាមួយ​នៃគេហទំព័រ​ សូម​ជ្រើស​រើសយក​ប្លង់គេហទំព័រ​នៅ​លើ​ម៉ឺនុយ​ខាងក្រោម​។ ឋានានុក្រម​នៃ​ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​លក្ខណៈ​ក្រាហ្វិក​ ដែលលោក​អ្នក​អាច​ចុច​ដោយ​ផ្ទាល់​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ទៅរក​ទំព័រ​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ​​។

ភាសា

គេហទំព័រ​នេះមានការកែសម្រួល​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​​ និង​ជាភាសាខ្មែរ។​ នៅ​ខាងក្រោម​ម៉ឺនុយ​ចម្បង​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​ដៃ លោក​​អ្នកនឹងឃើញ ទង់ជាតិ​តំណាងឲ្យ​ភាសា​។ សូមចុច​លើ​ទង់ជាតិ​ដើម្បី​ប្តូរទៅជាភាសា​ផ្សេង​ទៀត។

ព័ត៌មាន​ជា​សាធារណៈ​ និង​សេវាកម្មសម្រាប់សមាជិក

គ្រប់​ព័ត៌មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ ​គឺ​អាច​មើលបាន​ដោយ​សេរី​សម្រាប់​​សាធារណៈ​ជន។

តែជាមួយគ្នានេះ លោកអ្នកអាច​ចុះឈ្មោះ​ជា​សមាជិក ​ដើម្បី​ទាញ​យកអត្ថប្រយោជន៍​នៃសេវាកម្មបានកាន់តែច្រើនទៀត។

សូម​មើល​ត្រង់កន្លែងសេវាកម្មនៃសមាជិក​ដើម្បី​រៀន​ពី​របៀប​​ចុះឈ្មោះ​។

ការស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​នៅ​គេហទំព័រ​ទាំង​មូល

កន្លែងនៃការស្វែងរកព័ត៌មាន (Search this site) គឺមាននៅ​គ្រប់​ទំព័រ​នៃ​គេហទំព័រ​ផ្នែកចំហៀង ។

លោកអ្នកអាច​វាយ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ណា​មួយ ពាក្យ​មួយ​ផ្នែក ឬ​បន្សំ​នៃ​ពាក្យ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ក្នុងមាតិកាទាំង​អស់​នៃ​គេហទំព័រ ។ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក នឹង​បង្ហាញ​ឡើង​ក្នុង​បញ្ជី​មួយ​។ លោកអ្នក​អាច​ចុច​ទៅ​លើ​លទ្ធផល​​នៃ​ការ​ស្វែងរក​ តំណភ្ជាប់ទៅ​កាន់​ប្រធាន​បទ​ដែល​ទាក់ទង ។

ប្រសិន​បើលោក​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​លើស​ពី​ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ លោកអ្នក​ត្រូវ​ផ្តាច់​ពាក្យ​ទាំង​នោះដោយប្រើសញ្ញាក្បៀសមួយ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​ឃ្លាមួយ ឬ​បន្សំជាក់លាក់​នៃ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ អ្នក​ត្រូវដាក់ពាក្យ​ទាំង​នោះ​នៅអញ្ញប្រកាស។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​អ្នក​បញ្ចូល​ពាក្យ តែ កាហ្វេ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក ប្រព័ន្ធ​នឹង​ស្វែង​រក​រាល់​ឯកសារ​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៃពាក្យ​ ឬផ្នែកនៃ​ពាក្យ តែ ឬ កាហ្វេ ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្វែង​រក​«តែ និង កាហ្វេ» នោះ​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ស្វែក​រក​បន្សំ​ជាក់​លាក់​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​នោះ ។

នៅ​គ្រប់​ទំព័រទាំងអស់​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ជាក់លាក់ ឃ្លា ឬ​បន្សំនៃ​ពាក្យ​តាម​រយៈ​ការ​វាយ CONTROL-F និង​បញ្ចូល​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែង​រក ។

ប្រព័ន្ធ​នឹងគូសចំណាំពាក្យ​ដែល​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទាំង​មូល ។

សេចក្ដី​ប្រកាស​

សេចក្តី​ប្រកាស​​ចុង​ក្រោយ​គេ ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​មុខនៃគេហទំព័រ ។ អ្នក​អាច​មើល​បញ្ជី​ទាំងមូល​​នៃ​សេចក្តី​ប្រកាស​​តាម​រយៈ​ការ​ចុច​ទៅលើ​ពាក្យបន្ថែម>> ឬ តាមរយៈ​ការ​ចុច​ទៅ​លើ ជម្រើស​នៃ​សេចក្តី​ប្រកាស នៅ​​ក្នុងម៉ឺនុយ​ចំហៀង។

នៅ​លើ​សេចក្តី​ប្រកាស​​ អ្នក​មាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​សេចក្តី​ប្រកាស​​ជាក់លាក់ណាមួយ​តាម​រយៈ​ពាក្យ​គន្លឹះ ប្រភេទ ឬ​កាលបរិច្ឆេទ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​តាម​រយៈ​ប្រភេទ​ សូម​ប្រើ ម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះក្រោម ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​ដែល​ចង់​បាន។

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជីមួយ ។ សូម​ចុច​លើចំណុចដែល​ចង់ស្វែងរកដើម្បីមើលសេចក្ដីប្រកាសលម្អិត។

ព័ត៌មាន

នៅលើផ្ទាំង នៃទំព័រមុខរបស់គេហទំព័រ មានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មី។ លោក អ្នកអាចចូលទៅមើលបញ្ជីទាំងមូលនៃព័ត៌មានបាន ដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ “មើលទាំងអស់” ឬចុចទៅលើជម្រើសព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ឺនុយផ្នែកចំហៀង។

លោក អ្នកអាចជ្រើសរើសមើល ឬអានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយ តាមរយៈការវាយពាក្យគន្លឹះ ប្រភេទ ឬកាលបរិច្ឆេទ ទៅលើម៉ឺនុយប្រភេទព័ត៌មាន ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានលម្អិត​ សូមលោក អ្នក ចុចលើ​ ពាក្យ “មើល”។

​ការបោះពុម្ពផ្សាយ

នៅក្នុងផ្នែកនៃការបោះពុម្ពផ្សាយ មានប្រមូលផ្ដុំនូវសៀវភៅព័ត៌មាន ព្រឹត្តិបត្រ ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ។ល។

លោក អ្នកអាចចូលទៅមើលបញ្ជីទាំងមូលនៃព័ត៌មានបាន ដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ “មើលទាំងអស់”។

លោក អ្នក អាចជ្រើសរើសស្វែងរកឯកសារជាក់លាក់ណាមួយបាន តាមរយៈការវាយបញ្ចូល ពាក្យគន្លឹះ ប្រភេទ ឬកាលបរិច្ឆេទ នោះអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដែលនឹងបង្ហាញក្នុបញ្ជី។

ចុចលើ “មើល” ដើម្បីមើលឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនោះ។ បើលោកអ្នកមានបំណងចង់បានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនោះ លោក អ្នកគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញា PDFដើម្បីទាញយកឯកសារនោះបានដោយងាយស្រួល មិនថារក្សាទុកក្នុងកំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃនោះទេ។

ព្រឹត្ដិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទំព័រនៃផ្ទាំងមុខរបស់គេហទំព័រផងដែរ។ លោកអ្នកអាចចូលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទាំំងនោះលម្អិត ដោយចុចលើពាក្យបន្ថែម។

លោក អ្នកក៏អាចស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ តាមរយៈ ការវាយបញ្ចូល ពាក្យគន្លឹះ តាមរប្រភេទ និងតាមលំដាប់នៃកាលបរិច្ឆេទ នោះលោកអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងបញ្ជី។​ ដើម្បីចូលមើលព្រឹត្តិការណ៍លម្អិត សូម លោក អ្នកចុចលើ “មើល”។ 

ស្វែង​រក​អត្ថបទ​គតិយុត្តិ

គេហទំព័រនេះមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្ម ដែលរួមមានច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស ដីកា សារាចរ រួមនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដទៃទៀតដែលចូលជាធរមាន។ លោក អ្នក អាចស្វែងរកអត្ថបទគតិយុត្តិជាក់លាក់ ដោយចុចទៅលើការជ្រើសរើស បន្ថែម ហើយវាយពាក្យគន្លឹះ តាមចំណាត់ថ្នាក់ ឬ តាមប្រភេទ ទៅតាមស្ថាប័នទទួលបន្ទុកលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងទៅតាមលំដាប់នៃកាលបរិច្ឆេទ នោះ លោក អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងបញ្ជី។ បើលោកអ្នកចង់ទទួលបានសំណៅឯកសារ នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិទាំងនោះ សូមទាញយកច្បាប់ចម្លងដោយចុចទៅលើពាក្យថា PDF។

ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ទំនិញ

នៅក្នុងគេហទំព័រនេះក៏មានផ្ទុកផងដែរនូវ កូដសុខដុមនីយកម្ម ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពេញលេញនូវរាល់មុខទំនិញដែលប្រើប្រាស់។​ លោក អ្នកអាចស្វែងរកមុខទំនិញទាំំងនោះបាន តាមរយៈការស្វែងរកវាក្នុងបញ្ជី “ស្វែងរកទំនិញ”។ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចស្វែងរកពន្ធគយដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះទំនិញ ឬ វិធានការជាក់លាក់ដែលអនុវត្តចំពោះទំនិញនោះដូចជា SPS, TBT ឬវិធានពិសេសសម្រាប់ការនាំចេញ នាំចូលទំនិញ។

សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៃទំនិញអនុលោមតាមស្ដង់ដារប្រព័ន្ធគយអន្ដរជាតិ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម :


Headingចំណងជើង
    
ChapterជំពូកSub-ChapterជំពូករងSub-HeadingចំណងជើងរងCodeកូដDescriptionការពិពណ៌នា
XX   Chapter Descriptionការពិពណ៌នាពីជំពូក
XXXX  Sub-Chapter Descriptionការពិពណ៌នាពីជំពូករង
XXXXXX Sub-Heading Descriptionការពិពណ៌នាពីចំណងជើងរង
XXXXXXXXCommodity Descriptionការពិពណ៌នាពីទំនិញ

ទៅខាងលើ

ការពិពណ៌នាពីទំនិញ

កាន់តែងាយស្រួល លោក អ្នកអាចស្វែងរកទំនិញដោយប្រើប្រាស់ HS Code ឬដោយវាយពាក្យគន្លឹះ ឬបន្សំនៃ HS Codeនិង ពាក្យគន្លឹះនោះតែម្ដង។ ប្រព័ន្ធក្នុងគេហទំព័រនេះនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវជំពូក ជំពូករង ចំណងជើងរង និងលេខកូដនៃទំនិញ។

ឧទាហរណ៍៖ អ្នកវាយពាក្យ “តែ” នោះលទ្ធផលដែលនឹងទទួលបានគឺ៖

  • ០៩០២ តែ ទោះមាន ឬគ្មានក្លិន
  • ១៥០៣ ខ្លាញ់ ស្ទេរីន ឬ អូឡេអូស្ទេរីន

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្វែងរកពាក្យច្រើនជាងមួយព្យាង្គ លោក អ្នកត្រូវតែបំបែកពាក្យទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់សញ្ញាក្បៀស, ឧទាហរណ៍ “ តែ, កាហ្វេ” ។

លទ្ធផលដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានគឺ៖

  • ០៩០១  កាហ្វេ មាន ឬគ្មានរសជាតិ
  • ០៩០២  តែ មាន ឬគ្មានក្លិន

លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរក HS Code៨ខ្ទង់ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកវាយលេខពេញទៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក នោះលោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលំអិតសំរាប់កូដនោះ។

ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ស្វែងរកតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀត លោកអ្នកអាចវាយលេខចំនួន ២ខ្ទង់ (ជំពូក), ៤ខ្ទង់ (ជំពូករង) ឬ៦ខ្ទង់ (ចំណងជើងរង) ទៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្ហាញលេខកូដទាំងអស់ខាងក្រោមជាមួយនឹងបន្សំនៃលេខកូដដែលលោក អ្នកបានវាយបញ្ចូល។

ឧទាហរណ៍, ប្រសិនបើអ្នកវាយចូលក្នុងខ្ទង់ ‘0101’ ប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្តល់មកវិញ

0101  Live horses, asses, mules and hinnies

+ 010110  Pure-bred breeding animals

+ 010190  Other

លោកអ្នកអាចចុចទៅលើ សញ្ញា “+” ដើម្បីពង្រីក ចំណងជើងរង និងដើម្បីបង្ហាញនូវ គ្រប់លេខកូដទំនិញទាំងអស់ នៅខាងក្រោមធាតុនោះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើសញ្ញា + សម្រាប់ “០១០១៩០” ប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញ

0101  Live horses, asses, mules and hinnies

+ 010110  Pure-bred breeding animals

+ 010190  Other

  01019030  Horses

 01019090  Other

នៅពេលដែល លោក អ្នកបានជ្រើសរើសទំនិញរួច ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនិញនោះ។ ប្រសិនបើមានវិធានពិសេសណាមួយ ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្ហាញវិធានទាំងនោះជាមួយនឹងយោងគតិយុត្តិ។

ប្រសិនបើមាននីតិវិធីពិសេសដែលអាចអនុវត្តចំពោះទំនិញ ប្រព័ន្ធនេះនឹងបង្ហាញលោក អ្នកបន្ថែមទៀតនូវបញ្ជីនៃនីតិវិធីទាំងនោះ ។ ដោយចុចលើធាតុនៅក្នុងបញ្ជីនោះ លោកអ្នកអាចមើលនីតិវិធីពេញលេញបាន។

ជារួម លោក អ្នកមានជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជា៖

  • ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមគ្នាជាមួយនឹងសំណុំបែបបទជាក់លាក់ ដើម្បីបំពេញតាមនីតិវិធីដែលបានតម្រូវ ។
  • ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមគ្នាជាមួយនឹងបញ្ជីនៃទំនិញទាំងអស់ផ្សេងទៀត ដែលនីតិវិធីត្រូវបានអនុវត្ត ។

នីតិវិធីនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាក្រាហ្វិករៀបរាប់មួយ យ៉ាងលម្អិតអំពីរាល់ដំណាក់កាលដែលទាមទារដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមនីតិវិធី។

​ស្វែង​រក​នីតិវិធី

លោកអ្នកក៏អាច​ស្វែង​រក​​នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងអនុវត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានតាមរយៈការចុចលើ ពាក្យថា “នីតិវិធីនាំចូល/នាំចេញ” នៅលើម៉ឺនុយចំហៀង។ នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ ​លោក អ្នកក៏អាចមាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​នីតិវិធី​គតិយុត្តជាក់លាក់ ​តាមរយៈ​ពាក្យគន្លឹះ​ ឬ​តាម​ចំណាត់ថ្នាក់ (ឧទាហរណ៍ ការ​នាំចេញ​ ការ​នាំ​ចូល​ ​​ការដឹកជញ្ចូន ជាអាទិ៍​)។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្វែងរកនីតិវិធីនីមួយៗមានចែងក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិណា លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើប្រភេទលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនោះ ហើយលទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែងរក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បញ្ជីមួយ ​។ ចុចលើពាក្យថា “មើល” នោះលោកអ្នកនឹងឃើញនីតិវិធីពេញលេញក្នុងទម្រង់ជាក់លាក់ ជាមួយនឹងការពិពណ៌នាលម្អិតជាក្រាហ្វិករៀបរាប់នូវរាល់ដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។

ស្វែងរកសំណុំ​បែបបទ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្វែងរកសំណុំបែបបទជាក់លាក់ដែលប្រើសម្រាប់នីតិវិធី ឬទំនិញណាមួយ អ្នកអាចស្វែងរកដោយចុចលើជម្រើសដែលមានពាក្យ “សំណុំ” ដែលមាននៅលើម៉ឺនុយចំហៀង។

នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​អ្នក​មាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​សំណុំ​បែបបទ​ជាក់លាក់​តាមរយៈ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ ឬតាម​រយៈចំណាត់ថ្នាក់ (ឧទាហរណ៍ ការ​នាំ​ចេញ​ ការនាំ​ចូល​ ជាអាទ៍​)​ ​​ទៅតាមទី​ភ្នាក់​ងារ​ដែលទទួល​បន្ទុកសម្រាប់​ការចេញផ្សាយ ​​ឬ​ការដាក់អោយ​ដំណើរការនៃ​សំណុំ​បែបបទ​ ឬ​ដោយរៀបចំទៅតាមលំដាប់កាល​បរិច្ឆេទ​សុពលភាព​របស់សំណុំ​បែបបទ​នេះ​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​តាមចំណាត់ថ្នាក់ ​ឬ​ទីភ្នាក់ងារ​ សូមប្រើ​ម៉ឺនុយ​ទម្លាក់ចុះក្រោម​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​យក​ជម្រើស​ដែលចង់បាន​។

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែងរក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បញ្ជី​មួយ ។ ចុច​លើ​ធាតុ​ដែល​បាន​ទាមទារ​ ដើម្បី​ពង្រីក​វា​អោយ​ឃើញ​ព័តមាន​ពេញ​លេញ​អំពី​សំណុំ​បែបបទនោះ​ ​ឬ​ទាញ​យក​វា​ដោយ​ចុច​លើ​រូប​តំណាង PDF ។

ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ធាតុ​ដើម្បី​ពង្រីក​វា​ ព័ត៌មានពេញលេញ​អំពី​សំណុំ​បែបបទ​​រួមគ្នា​ជាមួយ​នឹង​បញ្ជី​នៃ​នីតិវិធី ​ដែល​​សំណុំ​បែបបទ​នោះ​ត្រូវបាន​ប្រើនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើង​​ ។ អ្នក​អាច​ពង្រីក​នីតិវិធីនីមួយៗ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​បាន ​ដោយ​ចុច​លើ​​ជម្រើសណាមួយ​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​ ៖

ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមជាមួយនឹងទម្រង់ទាំងអស់ដែលទាមទារដើម្បីបំពេញនីតិវិធី

ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមជាមួយនឹងបញ្ជីនៃទំនិញទាំងអស់ដែលនីតិវិធីអនុវត្តចំពោះ

នីតិវិធីនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាគំនូសតាងលំហូរក្រាហ្វិកដែលរៀបរាប់លម្អិតរាល់ជំហានដែលត្រូវការដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមនីតិវិធីនោះ។

​ស្វែងរក​វិធានការ

វិធានការ ​គឺជា​ការ​ហាម​ឃាត់ ​ការ​ដាក់​កម្រិត ​ឬ​ការទាមទារ​ពិសេស​ដែលអាចអនុវត្ត​ទៅ​លើ​ការ​នាំ​ចូល ​ឬ​នាំ​ចេញ​ទំនិញ​មួយចំនួន​ ។ ជា​ធម្មតា​​ វា​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ទាមទារផ្នែកអនាម័យ និង​តម្រូវការផ្នែកភូតគាមអនាម័យ (គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ដោយ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង SPS​ នៃ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក​) ឬ​ការ​អនុលោម​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ​ស្ដ​ង់​ដា​រ​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​មួយ​ចំនួន (គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ដោយ​កិច្ចព្រមព្រៀង TBT នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក​) ។
ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​​វិធាន​ការ​ណាមួយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងធរមាន  ​ និង​ទំនិញណាមួយដែលវិធានការទាំងនោះបានអនុវត្តទៅលើ ​អ្នក​អាច​ប្រើ​​ការ​ស្វែង​រក​ដោយ​ចុច​លើ​ជម្រើសដែលមានពាក្យ “វិធានការស្តង់ដារ” ​លើ​ម៉ឺនុយ​ចំហៀង​។
នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​អ្នក​មាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​វិធាន​ការ​ជាក់លាក់​តាមរយៈ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ ឬតាម​រយៈចំណាត់ថ្នាក់ (ឧទាហរណ៍ ការ​នាំ​ចេញ​​ ការនាំ​ចូល​ ជាអាទ៍)​ ​​ទៅតាមទី​ភ្នាក់​ងារដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​ចេញផ្សាយ ​ឬ​ការ​ដំណើរការ​សំណុំ​បែបបទ​ ឬ​​ទៅតាមលំដាប់នៃ​កាល​បរិច្ឆេទ​សុពលភាព​របស់សំណុំ​បែបបទ​នេះ​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​តាមរយៈ​ចំណាត់ថ្នាក់ ​ឬ​ទីភ្នាក់ងារ​ សូម​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​ទម្លាក់ចុះក្រោម ​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​យក​ជម្រើស​ដែល​ចង់បាន​។
លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែងរក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បញ្ជី​មួយ ។ ចុច​លើ​ធាតុ​ដែល​បាន​ទាមទារ​ ដើម្បី​ពង្រីក​វា​អោយ​ឃើញ​ព័តមាន​ពេញ​លេញ​អំពី​សំណុំ​បែបបទនោះ​ ​ឬ​ទាញ​យក​វា​ដោយ​ចុច​លើ​រូប​តំណាង PDF ។
 
ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ធាតុ​ដើម្បី​ពង្រីក​វា​ ព័ត៌មានពេញលេញ​អំពី​សំណុំ​បែបបទ​​រួមគ្នា​ជាមួយ​នឹង​បញ្ជី​នៃ​នីតិវិធី ​ដែល​​សំណុំ​បែបបទ​នោះ​ត្រូវបាន​ប្រើនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើង​​ ។ អ្នក​អាច​ពង្រីក​នីតិវិធីនីមួយៗ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​បាន ​ដោយ​ចុច​លើ​​ជម្រើសណាមួយ​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​ ៖
ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមជាមួយនឹងសំណុំទាំងអស់ដែលទាមទារដើម្បីបំពេញនីតិវិធី
ការមើលនីតិវិធីពេញលេញរួមជាមួយនឹងបញ្ជីនៃទំនិញទាំងអស់ដែលនីតិវិធីអនុវត្តចំពោះ។
 
នីតិវិធីនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាគំនូសតាងលំហូរក្រាហ្វិកដែលរៀបរាប់លម្អិតរាល់ជំហានដែលត្រូវការដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមនីតិវិធីនោះ។
 

ទាញយក និង បោះពុម្ពឯកសារ

តាមរយៈគេហទំព័រនេះ លោកអ្នកមានជម្រើស​ដើម្បីទាញយកឯកសារ ឬមាតិកា ដែលអ្នកកំពុងតែមើល។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញ និមិត្តសញ្ញា PDF អ្នកអាចចុចលើវា ហើយឯកសារនោះនឹងលេចចេញ នៅក្នុងទំព័​រថ្មី ។​ បន្ទាប់មក អ្នកក៏អាចបោះពុម្ព ឬរក្សាទុកឯកសារនោះ នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់​អ្នក ដោយ​ប្រើប្រាស់ ពាក្យបញ្ជា​របស់កម្មវិធីស្វែងរក ។ ជួនកាល ឯកសារ ឬមាតិកា អាចត្រូវបាន​ទាញយក តាមរយៈការចុចលើតំណភ្ជាប់សំខាន់ៗ ។

ដើម្បីធ្វើការទាញយកឯកសារ លោកអ្នកត្រូវតែតំឡើង កម្មវិធី Adobe Reader ជំនាន់​ចុងក្រោយ​បង្អស់។​ អ្នកអាចទទួលបានកម្មវិធី Adobe Reader ជំនាន់​ចុងក្រោយ​បង្អស់ ដោយចុចទីនេះ ។

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រសិនបើលោកអ្នក មានការស្នើជាសំណួរ ទៅកាន់ ឃ្លាំងពាណិជ្ជកម្មជាតិ អ្នកអាចប្រើនូវសំណុំ​ទំនាក់​ទំនង នៅលើទំព័រ ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង ដោយបំពេញទៅតាមផ្នែកដែលទាមទារ ឬអ្នកអាចផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិច ដោយផ្ទាល់ តាមរយៈតំណភ្ជាប់សារអេឡិចត្រូនិច ។

បន្ទាប់ពីអ្ន​កបានបំពេញសំណួរ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូល​លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ ​ដែលបានបង្ហាញនៅលើ​​​អេក្រង់។​ កូដនេះ គឺត្រូវតែបំពេញជាអក្សរតូចធំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមាន សារអេឡិចត្រូនិចឥតបានការ ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីនរ៉ូបូត ។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

នៅលើទំព័រនៃសំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់ លោកអ្នកនឹងអាចឃើញ បញ្ជីនៃសំណួរដែលត្រូវបានលើកសួរជារឿយៗ ។ សំណួរទាំងនោះ​ត្រូវរៀបជាក្រុមតាមចំណាត់ថ្នាក់ផ្សេងៗ ។ អ្នកអាចជ្រើសរើស ចំណាត់ថ្នាក់ពិសេសណាមួយ ដោយប្រើ​ម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះក្រោម ។

ផ្ញើមតិយោបល់មកយើងខ្ញុំ

យើងរីករាយនឹងទទួលយកនូវមតិយោបល់របស់អ្នកមកកាន់គេហទំព័រនេះ ។ មតិរបស់លោកអ្នក ជួយឱ្យសេវា​ដែលយើងបានផ្ដល់ មានភាពប្រសើរឡើង ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើមតិយោបល់មកកាន់យើងខ្ញុំ សូមលោកអ្នកបំពេញ​គ្រប់ផ្នែកដែលត្រូវបានទាមទារនៅ​ក្នុង​សំណុំនៃទំព័រនេះ ។ 

បន្ទាប់ពីអ្ន​កបានបំពេញគ្រប់ផ្នែកដែលត្រុវបានទាមទារនៅក្នុងសំណុំនេះ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូល​លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ ​ដែលបានបង្ហាញនៅលើ​​​អេក្រង់។​ កូដនេះ គឺត្រូវតែបំពេញជាអក្សរតូចធំ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមាន សារអេឡិចត្រូនិចឥតបានការ ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីនរ៉ូបូត ។