សេចក្តីណែនាំពីការនាំចេញ-នាំចូល

សេចក្តីណែនាំពីការនាំចេញ-នាំចូល

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកនាំចូល ឬ នាំចេញ ឬក៏ជាអ្នកដំណើរមក ឬចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ទំព័រនេះនឹងជួយ លោកអ្នកយល់ពីនីតិវិធីនាំចូល ឬ នាំចេញ នូវទំនិញ ឬផលិតផលផ្សេងៗដូចមានរៀបរាប់នៅខាងក្រោម៖ ការនាំចេញ-នាំចូលពាណិជ្ជកម្ម ១. ការចុះបញ្ជី

អាន​បន្ថែម
វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត

វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត

ការអនុគ្រោះវិធានដើមកំណើត ត្រូវបានអនុវត្តដោយ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនតាមរយៈការយកពន្ធស្មើសូន្យ ឬ ក៍ ពន្ធកាត់បន្ថយសម្រាប់ការនាំចូល។

អាន​បន្ថែម
កម្រងពាក្យបច្ចេកទេស

កម្រងពាក្យបច្ចេកទេស

អាន​បន្ថែម

សំណួរយើងទទួលបានញឹកញាប់


តើអ្នកអាចណែនាំអំពីអត្រាពន្ធនាំចូលទំនិញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា​​បានដែរឬទេ ?

អត្រាពន្ធនាំចូលទំនិញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអាច​រកបានដោយអ្នកគ្រាន់តែស្វែងរកមុខទំនិញជាក់លាក់ណាមួយដែលលោកអ្នកមានបំណងចង់នាំចូល។ សូមចុច​ទីនេះដើម្បីស្វែងរក។

តើអ្វីជា​លេខកូដមុខទំនិញ​ ?​ តើខ្ញុំអាចរកលេខកូដទំនិញដែលខ្ញុំចង់នាំចូល ប្រទេសកម្ពុជាបានដោយវិធីណា ?

លោកអ្នកអាចរកលេខកូដមុខទំនិញបានដោយចុចនៅទីនេះ ​​និងបន្ដស្វែងរកប្រភេទទំនិញរបស់លោកអ្នក នៅក្នុងទិន្នន័យនៃលេខកូដទំនិញនោះផងដែរ។

តើខ្ញុំអាចយកម្ហូបអាហារ ឬរុក្ខជាតិចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេ ?

លោកអ្នកពិតជាអាចយកចូលបាន​នូវអាហារ ឬរុក្ខជាតិមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ប្រសិនបើម្ហូបអាហារ ឬរុក្ខជាតិទាំងនោះអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ។​ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើល​ កម្រងច្បាប់​ បទប្បញ្ញត្តិ​ -ល​ -​​ និងពិនិត្យ មើលលើតម្រូវការជាក់លាក់ ឬចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងរកវិធានជាក់លាក់ ណាមួយដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត។

តើខ្ញុំអាចបញ្ចេញទំនិញរបស់ខ្ញុំពីគយនៅការិយាល័យគយណាមួយក៍បាន ឬក៍ត្រូវបញ្ចេញទំនិញនៅ ឯការិយាល័យគយជាក់លាក់ ណាមួយ ?

លោកអ្នកចាំបាច់បញ្ចេញទំនិញរបស់អ្នកនៅការិយាល័យគយដែលស្ថិតនៅប៉ុស្ដិ៍ព្រំដែនដែលទំនិញរបស់អ្នកឆ្លងកាត់។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមតាមរបៀបណា ?

នីតិវិធីសម្រាប់ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមអាចរកបាននៅទីនេះ

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីនាំចូលទំនិញមកប្រទេសកម្ពុជានៅទីណា ?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតនៅឯស្ថាប័នទទួលបន្ទុកសម្រាប់ទំនិញទាំងអស់នោះ។​ ដើម្បីដឹងពី ប្រភេទនៃលិខិតអនុញ្ញាត និងទីកន្លែងដែលត្រូវដាក់ពាក្យសុំ ​លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិន្នន័យទំនិញនៅទីនេះ

រកមិនឃើញអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមែនទេ? សូមទាក់ទងមកយើងដើម្បីសួរបន្ថែម។