ឈ្មោះ តម្រូវការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍
ការពិពណ៌នា ការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍តម្រូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតពី MPTC
មតិយោបល់ ធានាគុណភាព សុវត្ថិភាព ភាពអាចទុកចិត្តបាន និងតម្លៃសមរម្យនៃសេវាទូរគមនាគមន៍
Validity From 17/12/2015
Validity To 31/12/9999
Reference មាត្រា 15
Technical Code E119
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
Created Date 2023-03-08 06:18:25
Updated Date 2023-03-08 06:18:25
Status publish
Measure Type តម្រូវការផ្នែកការអនុញ្ញាត
Legal/Regulation ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍
Un Code 1060-Licensing for economic reasons n.e.s.
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
17842 ​- - សម្រាប់​ម៉ាស៊ីនដំណើរការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងភាគរបស់វា បរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ៖ ​- - - អាគុយ​សម្រាប់​កុំព្យួទ័រ
17843 ​- - សម្រាប់​ម៉ាស៊ីនដំណើរការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងភាគរបស់វា បរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ ៖ - - - ផ្សេងទៀត
17848 ​​- - អាំងឌុចទ័រ​សម្រាប់​ផ្ដល់ឋាមពលសម្រាប់​ម៉ាស៊ីនដំណើរការទិន្នន័យ​ជាស្វ័យ ប្រវត្ដិ និងភាគរបស់វា និងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៏
18049 ​- - ឧគ្ឃោសនាសព្ទ (មីក្រូហ្វូន) ​- - - ឧគ្ឃោសនសព្ទមានរលកធាតុអាកាសពី ៣០០ ហឺត ទៅ ៣,៤ គីឡូហឺត ដែលមានវិជ្ឈមាត្រមិនលើសពី ១០ ម.ម និងកំពស់មិនលើសពី ៣ ម.ម ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៏ប្រើប្រាស់
18056 ​​- - - ប្រដាប់បំពង​សំ​ឡេង​ខ្នាតធំដែលមិនប្រើនៅក្នុងផ្ទះមានរលកធាតុ អាកាសពី ៣០០ ហឺត ទៅ ៣,៤ គីឡូហឹត ដែលមានវិជ្ឈមាត្រមិនលើសពី ៥០ ម.ម សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៏ប្រើប្រាស់
18471 - - - ជា​ប្រភេទ​ប្រើ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​តង់​ស្យុង​កម្លាំង​មិន​លើស​ ៨០ V ៖ ​​- - - - កាបទូរស័ព្ទ ទូរលេខ និងខ្សែ​កាប​បញ្ជូនបន្ត​វិទ្យុ បណ្ដាញក្រោម សមុទ្រ
18472 - - - ជា​ប្រភេទ​ប្រើ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​តង់​ស្យុង​កម្លាំង​មិន​លើស​ ៨០ V ៖ ​- - - - ខ្សែ​កាប​ទូរស័ព្ទ​ ទូរលេខ​ និង​​ខ្សែ​កាប​បញ្ជូនបន្ត​វិទ្យុ​ ផ្សេងទៀត
18473 - - - ជា​ប្រភេទ​ប្រើ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​តង់​ស្យុង​កម្លាំង​មិន​លើស​ ៨០ V ៖ - - - - ផ្សេងទៀត
18474 - - - ជា​ប្រភេទ​ប្រើ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​តង់​ស្យុង​កម្លាំង​លើស​ ៨០ V តែ​មិន​លើស​ពី​ ១០០០ V ៖ - - - - ខ្សែ​កាប​ទូរស័ព្ទ​ ទូរលេខ​ និង​​ខ្សែ​កាប​បញ្ជូនបន្ត​វិទ្យុ​ បណ្តាញ​ក្រោម​​សមុទ្រ
18475 - - - ជា​ប្រភេទ​ប្រើ​សម្រាប់​ទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់​តង់​ស្យុង​កម្លាំង​លើស​ ៨០ V តែ​មិន​លើស​ពី​ ១០០០ V ៖ - - - - ខ្សែ​កាប​ទូរស័ព្ទ​ ទូរលេខ​ និង​​ខ្សែ​កាប​បញ្ជូនបន្ត​វិទ្យុ​ ផ្សេងទៀត
Next Entries