Procedure Name លិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាប់បញ្ញត្តិ
Description

បរិយាយ

ការស្នើសុំនេះជាការតម្រូវសំរាប់ធានាការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនូវការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម​ ជៀសវាងការប្រើខុសមុខសញ្ញាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថាន។

ដូច្នេះ អតិថិជនដែលជាអ្នកនាំចេញ នាំចូល​និងអ្នកចែកចាយសារធាតុគីមី ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាប់បញ្ញត្តិនេះសំរាប់ប្រើក្នុងការបំពេញបែបបទនាំចេញ នាំចូល​បង្ហាញដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ។

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ

រាល់ការទទួលគំរូពាក្យស្នើសុំ ការដាក់ពាក្យ​ ការបង់កម្រៃសេវា និងការទទួលលិខិតគឺធ្វើនៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដាកម្ពុជា  ដែលមានទីតាំងក្នុងអាគារនៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដាកម្ពុជាដែលមានអាស័យដ្ឋាន៖

អាគារលេខ ៥៣៨ ផ្លូវជាតិលេខ ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: ០១២ ៨៦៣៧៩២

វែបសាយ:    http://www.isc.gov.kh/កំណត់សម្គាល់

សំគាល់ 1

អតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងទៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដាកម្ពុជា ​ ដើម្បីសុំគម្រូពាក្យស្នើសុំ។​

សំគាល់ 2

អតិថិជនអាចចាត់តំណាងមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ តែត្រូវឲ្យមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធ ឬលិខិតឧទ្ទេសនាម ។ អតិថិជនត្រូវបង់កម្រៃសេវា ចាប់ពី៦សែន រហូតដល់១.៤លានរៀល ដោយគិតតាមតម្លៃនាំចេញ នាំចូល សំរាប់លិខិតបញ្ជាក់ដែលមានសុពលភាព១ឆ្នាំ។ បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់មួយច្បាប់នឹងត្រូវប្រគល់មកអតិថិជន​ និងមួយច្បាប់ទៀតត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណុំឯកសារពាក្យស្នើសុំ។

ឯកសារអមភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាប់បញ្ញត្តិ មាន៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អតិថិជន
  • បើក្រុមហ៊ុនត្រូវមាន វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ចកម្ម វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម ប័ណ្ណប៉ាតង់ (មានសុពលភាព ចម្លង) និងឯកសារផ្សេងៗទៀត
  • តារាងរាយឈ្មោះសារធាតុគីមី (សំរាប់ការនាំចូល ត្រូវមាន invoice, packing list)
  • តារាងពត៌មានសុវត្ថិភាពសារធាតុគីមី (MSDS)
  • គំរោងផែនការផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំ
  • របាយការណ័ កត់ត្រាពីផលិតកម្ម ការនាំចូល និងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីលើកមុន
  • សេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកទិញ នាំចូល នាំចេញ ឬប្រើប្រាស់
  • គំរូសារធាតុគីមីដែលស្នើសុំសំរាប់ការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៏ ឬវិញ្ញាបនបត្រវិភាគដែលមានស្រាប់

សំគាល់ 3

ការអនុវត្តនិតិវីធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីការិយាល័យជំនាញ និងឆ្លងកាត់តាមឋានានុក្រមមួយចំនួនដែលមានកំនត់ក្នុងច្បាប់។ មុននឹងឈានដល់សេចក្តីសំរេចណាមួយ មន្ត្រីជំនាញអាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនដោយផ្ទាល់ សំរាប់ការបំពេញបន្ថែម​ចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការសំរាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការស្នើសុំដូចជាតម្រូវឲ្យអតិថិជនយកឯកសារបន្ថែមមកផ្តល់ជូនមន្រ្តីជំនាញជាដើម។

សំគាល់ 4

លិខិតបញ្ជាក់នេះមាន បញ្ជាក់យថាប្រភេទ ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ បរិមាណប្រើប្រាស់ មុខសញ្ញាប្រើប្រាស់នៃសារធាតុគីមី និងសុពលភាព។

មានករណីមួយចំនួនដែលអតិថិជនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យមកទទួលយកលិខិតបញ្ជាក់នេះពី នាយកដ្ឋានជំនាញផ្ទាល់តែម្តង។ ពេលមកទទួលយកលិខិតបញ្ជាក់ អតិថិជនគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ/បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់។

 

Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញានិងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញានិងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី 2015-03-27 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព
តម្រូវការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនាំចូលសារធាតុគីមី និងផលិតផល លើកលែងតែកន្លែងដែលមានសារធាតុ ឬផលិតផលសម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្រ្ត ឬឱសថ តម្រូវការផ្នែកសញ្ញាបត្រ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម សារធាតុឬផលិតផលគីមីដែលបាននាំចូលដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតផលឧសហកម្ម ឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការបញ្ជាក់ដោយ MIME ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្ស ឬសុខភាព និងសុវត្ថិភាពពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីសារធាតុគីមី និងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ប្រកាសលេខ១៤៨ ស្តីពីនីតិវិធី និងការចេញលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និងបរិមាណប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី 13/02/2012
តម្រូវការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនាំចូលសារធាតុគីមីនិងផលិតផល លើកលែងតែកន្លែងដែលមានសារធាតុឬផលិតផលសម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្រ្តឬឱសថ តម្រូវការផ្នែកការផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម សារធាតុឬផលិតផលគីមីដែលបាននាំចូលដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតផលឧសហកម្មឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការបញ្ជាក់ដោយ MIME ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្ស ឬសុខភាព និងសុវត្ថិភាពពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីសារធាតុគីមី និងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ប្រកាសលេខ១៤៨ ស្តីពីនីតិវិធី និងការចេញលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និងបរិមាណប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី 13/02/2012