Procedure Name អាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានអាហ័រណ នីហ័រណគ្រឿងសំអាង
Description
បរិយាយ តាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទ ឬជនបរទេសមានសិទ្ធ និងអាចសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល បើកគ្រឹះស្ថានផលិត និងគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថបាននៅកម្ពុជា។

ការមានអាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានផលិត និងគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គឺជាការតម្រូវមុននឹងអាចទទួលបានសិទ្ធធ្វើពាណិជ្ជកម្មឱសថបាន ដូចជាការនាំចូល ឬនាំចេញ ស្តុក លក់ដុំដល់ឱសថដ្ឋានស្របច្បាប់នូវឱសថ និងឱសថបង្កា (សេរ៉ូម វ៉ាក់សាំង) គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល​ រួមទាំងសម្ភារៈ បរិក្ខាពេទ្យ និងទន្តពេទ្យដូចជា សម្ភារៈ ឧបករណ៍ គ្រឿងបរិក្ខារ ការអនុវត្ត ឧបករណ៍ ផ្សាំ ម៉ាស៊ីន សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងកម្មវិធី ដែលបម្រើក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថបរទេស ក៏ត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីជាមុន មុននឹងអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតការនាំចូលផលិតផលឱសថរបស់ខ្លួនមកចែកចាយនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

ឱសថនិងឱសថបង្កា រួមទាំងសម្ភារៈ បរិក្ខាពេទ្យ និងទន្តពេទ្យដែលអនុញ្ញាតអោយនាំចេញនាំចូលត្រូវមានចុះទិដ្ឋការ បញ្ជីកាជាមុនសិន។

ដូចគ្នានេះដែរ សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសំអាង តម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានអាហ័រណ នីហ័រណគ្រឿងសំអាង និងចុះប្រវេទន៏ផលិតផលគ្រឿងសំអាងដែលត្រូវនាំចេញនាំចូលនោះជាមុនសិន។

ឯកសារនេះគឹបង្ហាញពីនិតិវិធីក្នុងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានអាហ័រណ នីហ័រណគ្រឿងសំអាង។

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ  

បញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានទីតាំងក្នុងទីស្តីការក្រសួង មានមន្រ្តីមកពីបណ្តានាយកដ្ឋានជំនាញដូចជានាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងជាដើម នៅប្រចាំការដើម្បីបំរើផ្តល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងអង្គភាពរបស់ខ្លួន។ អ្នកស្នើសុំក៏អាចទាក់ទងផ្ទាល់នឹងនាយកដ្ឋានជំនាញ ដែលស្ថិតក្នុងទីស្តីការក្រសួងដូចគ្នា។

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង 

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល

  • អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
  • អ៊ីម៉ែល៖ webmaster@moh.gov.kh
  • គេហទំព័រ៖ www.moh.gov.kh

ទំនាក់ទំនងមន្ត្រីសុខាភិបាល

  • ទូរស័ព្ទទូរសារ៖ (៨៥៥២៣) ៨៨៥៩៧០/៨៨៤ ៩០៩


 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-16.png

 


កំណត់សម្គាល់

កំណត់ចំណាំទី១

អ្នកស្នើសុំអាចទំនាក់ទំនងទៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយ​ ដើម្បីសុំគម្រូពាក្យស្នើសុំ។​ ករណីមួយចំនួនដែលមិនមានមន្រីប្រចាំការនៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយ ​ អ្នកស្នើសុំអាចទំនាក់ទំនងនឹងនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងដោយផ្ទាល់បាន ដើម្បីយកគម្រូពាក្យស្នើសុំ ឬ តាមរយៈគេហទំព័រៈ Department of Drugs and Food (ddfcambodia.com)

កំណត់ចំណាំទី២

អ្នកស្នើសុំអាចចាត់តំណាងមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ តែត្រូវឲ្យមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធ ឬលិខិតឧទ្ទេសនាម ។

ឯកសារអមភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានអាហ័រណ នីហ័រណគ្រឿងសំអាងរួមមានដូចជា៖

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបសាម៉ីជន (មានគំរូ)

  • គំនូសបំព្រួញទីតាំង ទីចាត់ការ និងឃ្លាំងស្តុក ដោយមានចំណារឯកភាពពីសង្កាត់/ឃុំ

  • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ចម្លង)

  • រូបថតសាម៉ីជន ៣សន្លឹក

កំណត់ចំណាំទី៣

ការអនុវត្តនិតិវីធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីការិយាល័យជំនាញ និងឆ្លងកាត់តាមឋានានុក្រមមួយចំនួនដែលមានកំនត់ក្នុងច្បាប់។ មុននឹងឈានដល់សេចក្តីសំរេចណាមួយ មន្ត្រីជំនាញអាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអ្នកស្នើសុំដោយផ្ទាល់ សំរាប់ការបំពេញបន្ថែម​ចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការសំរាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការស្នើសុំដូចជាតម្រូវឱ្យអ្នកស្នើសុំយកឯកសារបន្ថែមមកផ្តល់ជូនមន្រ្តីជំនាញជាដើម។

កំណត់ចំណាំទី៤

បន្តាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតិលើពាក្យស្នើសុំ មន្ត្រីជំនាញនឹងទាក់ទងទៅអ្នកស្នើសុំឱ្យមកបង់កម្រៃសេវាកម្ម។ តម្លៃសេវា ១.២លានរៀលសំរាប់ការចេញអាជ្ញាបណ្ណបើកគ្រឺះស្ថានថ្មី ដែលមានសុពលភាព២ឆ្នាំ ហើយសម្រាប់ការស្នើសុំបន្តសុពលភាព ក្រសួងកំណត់យកតម្លៃសេវា ៧០% នៃតម្លៃសេវាដើម។

កំណត់ចំណាំទី៥

មានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកស្នើសុំត្រូវបានប្រាប់ឲ្យមកទទួលយកអាជ្ញាប័ណ្ណពី នាយកដ្ឋានផ្ទាល់តែម្តង។​ អ្នកស្នើសុំគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ/បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់។
Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
ពាក្យស្នើសុំចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថបំប៉នសុខភាពឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថបំប៉នសុខភាពឬផលិតផល បំប៉នសុខភាព 2015-04-04 2015-12-04 Download
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រចុះលេខទិដ្ឋាការបញ្ចិកាឱសថ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រចុះលេខទិដ្ឋាការបញ្ចិកាឱសថ 2015-04-04 2015-12-04 Download
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ 2015-04-04 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព