Procedure Name វិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ
Description
បរិយាយ តាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទ ឬជនបរទេសមានសិទ្ធ និងអាចសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល បើកគ្រឹះស្ថានផលិត និងគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថបាននៅកម្ពុជា។

ការមានអាជ្ញាប័ណ្ណ បើកគ្រឹះស្ថានផលិត និងគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គឺជាការតម្រូវមុននឹងអាចទទួលបានសិទ្ធធ្វើពាណិជ្ជកម្មឱសថបាន ដូចជាការនាំចូល ឬនាំចេញ ស្តុក លក់ដុំដល់ឱសថដ្ឋានស្របច្បាប់នូវឱសថ និងឱសថបង្កា (សេរ៉ូម វ៉ាក់សាំង) គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល​ រួមទាំងសម្ភារៈ បរិក្ខាពេទ្យ និងទន្តពេទ្យដូចជា material, equipment, instrument, implement, appliance, apparatus, implant, machine, disinfectant, in vitro reagent and calibrator, and software ដែលបម្រើក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថបរទេសក៏ត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីជាមុនមុននឹងអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតការនាំចូលផលិតផលឱសថរបស់ខ្លួនមកចែកចាយនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

ឱសថនិងឱសថបង្កា រួមទាំងសម្ភារៈ បរិក្ខាពេទ្យ និងទន្តពេទ្យដែលអនុញ្ញាតអោយនាំចេញនាំចូលត្រូវមានចុះទិដ្ឋការ បញ្ជីកាជាមុនសិន។

ដូចគ្នានេះដែរ សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសំអាងតម្រូវឱ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកគ្រឹះស្ថានអាហ័រណនីហ័រណគ្រឿងសំអាង និងចុះប្រវេទន៏ផលិតផលគ្រឿងសំអាងដែលត្រូវនាំចេញនាំចូលនោះជាមុនសិន។

ឯកសារនេះគឹបង្ហាញពីនិតិវិធីក្នុងការស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ក្នុងនោះរួមមាន ឱសថសម័យ ឱសថបុរាណ​ ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ និងផលិតផលបំប៉នសុខភាព។

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ

បញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានទីតាំងក្នុងទីស្តីការក្រសួងមានមន្រ្តីមកពីបណ្តានាយកដ្ឋានជំនាញដូចជានាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងជាដើម នៅប្រចាំការដើម្បីបំរើផ្តល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងអង្គភាពរបស់ខ្លួន។ អ្នកស្នើសុំក៏អាចទាក់ទងផ្ទាល់នឹងនាយកដ្ឋានជំនាញ ដែលស្ថិតក្នុងទីស្តីការក្រសួងដូចគ្នា។

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង 

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល

 • អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
 • អ៊ីម៉ែល៖ webmaster@moh.gov.kh
 • គេហទំព័រ៖ www.moh.gov.kh

ទំនាក់ទំនងមន្ត្រីសុខាភិបាល

 • ទូរស័ព្ទទូរសារ៖ (៨៥៥២៣) ៨៨៥៩៧០/៨៨៤ ៩០៩


 

Application for visa registration medicines


កំណត់សម្គាល់

កំណត់ចំណាំទី១

អ្នកស្នើសុំអាចទំនាក់ទំនងទៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយ​ ដើម្បីសុំគម្រូពាក្យស្នើសុំ។​ ករណីមួយចំនួនដែលមិនមានមន្រីប្រចាំការនៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយ ​ អ្នកស្នើសុំអាចទំនាក់ទំនងនឹងនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងដោយផ្ទាល់បាន ដើម្បីយកគម្រូពាក្យស្នើសុំ ឬ តាមរយៈគេហទំព័រៈ Department of Drugs and Food (ddfcambodia.com)

កំណត់ចំណាំទី២

អ្នកស្នើសុំអាចចាត់តំណាងមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ តែត្រូវឲ្យមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធ ឬលិខិតឧទ្ទេសនាម ។

ឯកសារអមភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅទាំងនេះរួមមានដូចជា៖

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះទិដ្ឋាការឱសថសម័យ (ផលិតក្នុងប្រទេស)

 • សង្ខេបចរិតលក្ខណៈឱសថ (មានគំរូ)

 • ឯកសារឱសថ

 • ឯកសារថាមពលឱសថសង្ខេប ឯកសារវិសវិទ្យាសង្ខេប និងឯកសារគ្លីនិកសង្ខេប

 • ឱសថគំរូ

 • កម្រៃសេវាចុះបញ្ជីកា​(១០០ ដុល្លាសម្រាប់ ១មុខ)

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះបញ្ជីកាឱសថ (មុននាំចូល)

 • វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់សមត្ថភាព លិទ្ធភាពផលិតកម្ម នៃប្រទេសផលិតតាមលក្ខ័ណ្ឌកំណត់ដោយ អង្គការសុខភាពពិភលលោក

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលើទីផ្សារនៃប្រទេសផលិត

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលើទីផ្សារនៃប្រទេសផ្សេងទៀត (បើមាន)

 • សង្ខេបចរិតលក្ខណៈឱសថ (មានគំរូ)

 • ឯកសារឱសថ

 • ឯកសារថាមពលឱសថសង្ខេប ឯកសារវិសវិទ្យាសង្ខេប និងឯកសារគ្លីនិកសង្ខេប

 • ឱសថគំរូ

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះទិដ្ឋាការឱសថបុរាណ(ផលិតក្នុងប្រទេស)

 • សង្ខេបចរិតលក្ខណៈឱសថ (មានគំរូ)

 • ឯកសារឱសថ

 • ឯកសារគ្លីនិកសង្ខេប

 • ឱសថគំរូ

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះបញ្ជីកាឱសថបុរាណនាំចូលដែលជារុក្ខជាតិ ឬសត្វ ឬសិលាជាតិដែលមិនទាន់កែច្នៃ ឬបានកែច្នៃតាមវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញ៖

 • លិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញរបស់ប្រទេសនាំចេញ

 • ឯកសារឱសថ ដែលត្រូវបញ្ជាក់ ឈ្មោះជាភាសាដើម ឈ្មោះជាភាសាឡាតាំង និងប្រភព, លក្ខណាៈព្យាបាល, វិធីសាស្រ្តកែច្នៃ, របៀបរក្សាទុកដាក់, ខែ ឆ្នាំផុតកំណត់ប្រើ

 • ឱសថគំរូ

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះបញ្ជីកាឱសថបុរាណនាំចូលដែលជាប្រភេទផលិតផលផ្សំឡើងដោយសារជាតិ១មុខ ឬច្រើនមុខ៖

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឱ្យដាក់លក់ (ច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លងដែលមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ច)​ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យផលិតដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តន៏ល្អក្នុងផលិតកម្ម​ (បើមាន)

 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជីកាឱសថនៅបណ្តាប្រទេសដ៏ទៃ (បើមាន)

 • សង្ខេបចរិតលក្ខណៈឱសថ (មានគំរូ)

 • ឯកសារឱសថ ដែលត្រូវបញ្ជាក់ ឈ្មោះ បរិមាណ និងមុខងារក្នុងរូបមន្ត, ការពណ៏នាពីសមាសធាតុផ្សំ, វិធីផលិត និងវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃផលិតផលសម្រេច, របៀបរក្សាទុកដាក់, ខែ ឆ្នាំផុតកំណត់ប្រើ

 • ឯកសារគ្លីនិក

 • ឱសថគំរូ

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះទិដ្ឋាការផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ៖

 • ច្បាប់អនុញ្ញាតបើកគ្រឹះស្ថានផលិត

 • រូបមន្តបញ្ជាក់ច្បាស់នូវឈ្មោះនិងបរិមាណ

 • គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

 • ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់

 • ផលិតផលគំរូ ២ឯកតា

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះបញ្ជីកាផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅនាំចូលពីបរទេស៖

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដាក់លក់នៅប្រទេសផលិត (ច្បាប់ដើម ឬចម្លងមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត)

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យផលិតដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តន៏ល្អក្នុងផលិតកម្ម​ (ច្បាប់ដើម ឬចម្លងមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត)

 • សង្ខេបពីចរិតលក្ខណៈផលិតផល

 • រូបមន្តបញ្ជាក់ច្បាស់នូវឈ្មោះនិងបរិមាណ

 • ពណ៌នាពីសមាសធាតុផ្សំនីមួយៗ

 • ព្រឹត្តប័ត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផល ចេញដោយប្រទេសផលិត

 • ផលិតផលគំរូ ២ឯកតា

ឯកសារភ្ជាប់សំរាប់ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព៖

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យផលិតដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តន៏ល្អក្នុងផលិតកម្ម​ (ច្បាប់ដើម ឬចម្លងមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត)

 • វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ (ច្បាប់ដើម ឬចម្លងមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសផលិត)

 • សង្ខេបពីចរិតលក្ខណៈផលិតផល

 • រូបមន្តបញ្ជាក់ច្បាស់នូវឈ្មោះនិងបរិមាណ

 • ព្រឹត្តប័ត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផល ចេញដោយរោងចក្រផលិត

 • របៀបរក្សាទុកដាក់ និងបញ្ចាក់រយៈកាលនៃការផុតកំណត់ពេលប្រើប្រាស់

 • ផលិតផលគំរូ ២ឯកតា

កំណត់ចំណាំទី៣

ការអនុវត្តនិតិវីធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីការិយាល័យជំនាញ និងឆ្លងកាត់តាមឋានានុក្រមមួយចំនួនដែលមានកំនត់ក្នុងច្បាប់។ មុននឹងឈានដល់សេចក្តីសំរេចណាមួយ មន្ត្រីជំនាញអាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអ្នកស្នើសុំដោយផ្ទាល់ សំរាប់ការបំពេញបន្ថែម​ចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការសំរាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការស្នើសុំដូចជាតម្រូវឱ្យអ្នកស្នើសុំយកឯកសារបន្ថែមមកផ្តល់ជូនមន្រ្តីជំនាញជាដើម។

កំណត់ចំណាំទី៤

បន្តាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតិលើពាក្យស្នើសុំ មន្ត្រីជំនាញនឹងទាក់ទងទៅអ្នកស្នើសុំឱ្យមកបង់កម្រៃសេវាកម្ម។ តម្លៃសេវា ១លានរៀល សម្រាប់ការចុះបញ្ជីទិដ្ឋការ បញ្ជីកាឱសថសម័យ ដែលមានសុពលភាព៥ឆ្នាំ និង៤សែនរៀល សម្រាប់ការចុះបញ្ជីទិដ្ឋការ បញ្ជីកាឱសថបុរាណ ឱសថបំប៉នសុខភាព និងផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ ដែលមានសុពលភាព៣ឆ្នាំ ហើយសម្រាប់ការស្នើសុំបន្តសុពលភាព ក្រសួងកំណត់យកតម្លៃសេវា ៧០% នៃតម្លៃសេវាដើម។

កំណត់ចំណាំទី៥

មានករណីមួយចំនួនដែលអតិថិជនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យមកទទួលយកវិញ្ញាបនប័ត្រពី នាយកដ្ឋានផ្ទាល់តែម្តង។​ អតិថិជនគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ/បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់។

 


[1] ឯកសារទាំងនេះ មិនតម្រូវទេចំពោះឱសថ officinales ដែលមានចែងក្នុង phamacopee បារាំង អង់គ្លេស ជប៉ុន អាមេរិច អឺរ៉ុប

[2] ឯកសារទាំងនេះ មិនតម្រូវទេចំពោះឱសថ officinales ដែលមានចែងក្នុង phamacopee បារាំង អង់គ្លេស ជប៉ុន អាមេរិច អឺរ៉ុប

 

Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
ពាក្យស្នើសុំចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថបំប៉នសុខភាពឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថបំប៉នសុខភាពឬផលិតផល បំប៉នសុខភាព 2015-04-04 2015-12-04 Download
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រចុះលេខទិដ្ឋាការបញ្ចិកាឱសថ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រចុះលេខទិដ្ឋាការបញ្ចិកាឱសថ 2015-04-04 2015-12-04 Download
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីកាឱសថ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាពប្រើលើខ្លួនមនុស្សផ្នែកខាងក្រៅ 2015-04-04 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព
តម្រូវការទិដ្ឋាការ និងបញ្ជិកាសម្រាប់ឱសថ តម្រូវការផ្នែកចុះបញ្ជី ក្រសួងសុខាភិបាល ទិដ្ឋាការ និង​ការចុះបញ្ឱសថមានបំនងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការផលិត ការនាំចូល ការនាំចេញ និងការចរាចរ​ឱសថនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាពីគុណភាពនៃឱសថ និងការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការផលិត ការនាំចូល ការនាំចេញ និងការចរាចរឱសថ។​ ធានាអំពីគុណភាពនៃឱសថ និងការផលិតឱសថទ្រង់ទ្រាយធំ។ ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តន៍​ទិដ្ឋាការ ​បញ្ជីការឱសថ 26/10/1994
តម្រូវការក្នុងការចុះបញ្ជីទិដ្ឋាការលើថ្នាំពេទ្យដែលត្រូវបាននាំចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តម្រូវការផ្នែកចុះបញ្ជី ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្នាំពេទ្យដែលត្រូវបាននាំចូលអាចដាក់លក់បានតែក្នុងករណីដែលមានការចុះបញ្ជីដែលត្រូវបានទទួលស្កាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូល​ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនែថ្នាំពេទ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អនុក្រឹត្យស្តីពីទិដ្ឋាការ- បញ្ជីការឱសថ 08/10/1994