Procedure Name ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនាំចេញ/នាំចូលផលិតផលឈើកែច្នៃ​ ឬអនុផលព្រៃឈើ
Description
បរិយាយ សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនាំចេញ / នាំចូល ផលិតផលឈើកែច្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ អតិថិជនត្រូវធ្វើការស្នើសុំនូវប្រភេទលិខិតអនុញ្ញាតិដូចខាងក្រោម៖

·        លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៏សំរាប់ការនាំចេញ / នាំចូល

·        អាជ្ញាបណ្ណនាំចេញ/នាំចូលផលិតផលឈើកែច្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

·        លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផល អនុផលព្រៃឈើនាំចេញ  / នាំចូល

 

ឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តនិតិវិធីរបស់អតិថិជនក្នុងការស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៏សំរាប់ការនាំចេញ / នាំចូល  ដែលជាការតម្រូវមុននឹងធ្វើការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ។ ការអនុវត្តនិតិវិធីរបស់អតិថិជនក្នុងការស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៏សំរាប់ការនាំចេញ និងសំរាប់ការនាំចូលមានតំណាក់កាលដូចគ្នា លើកលែងតែការតម្រូវទៅលើចំនួន និងប្រភេទឯកសារភ្ជាប់។

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ មិនមានច្រកចេញចូលតែមួយទេ ហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មដែរ។

ន.ឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ(ន.ឧស.ព្រៃឈើ)ជានាយកដ្ឋានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទៅលើការចេញប្រភេទលិខិតអនុញ្ញាតិខាងលើ។​ រាល់ការទទួលគំរូពាក្យស្នើសុំ ការដាក់ពាក្យ ការបង់កម្រៃសេវា និងការទទួលលិខិតគឺធ្វើនៅនាយកដ្ឋានដោយផ្ទាល់ ដោយនាយកដ្ឋានមានការិ.រដ្ឋបាលនិងការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនាយកដ្ឋានតែមួយ។

ន.ឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ។

 

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ៖

លេខ៤០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល២ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ:        023 212 201

វែបសាយ:      http://www.forestry.gov.kh/កំណត់សម្គាល់

សំគាល់ 1 ពាក្យស្នើសុំមិនមែនជា Form ទេ តែជាលិខិតស្នើសុំ ដែលមានគម្រូស្រាប់នៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។ អតិថិជនអាចទទួលគំរូលិខិតស្នើសុំនៅការិ.រដ្ឋបាល ឬការិ. ពាណិជ្ជកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រព្រៃឈើ នៃន.ឧស.ព្រៃឈើ។
សំគាល់ 2 អតិថិជនអាចចាត់តំណាងមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ តែត្រូវឲ្យមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធ ឬលិខិតឧទ្ទេសនាម។

ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ស្នើសុំគោលការណ៏នាំចេញផលិតផលឈើកែច្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើចំពោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន៖

 • លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយលើផ្ទៃដីសម្រាប់ដាំដុះ (ច្បាប់ចម្លង)
 • ប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរោងចក្រ ឬរោងម៉ាស៊ិនអារកែច្នៃឈើ (ច្បាប់ចម្លង)
 • របាយការណ៏ស្តីពីលទ្ធផលសារពើភ័ណ្ឌប៉ាន់ស្មានធនធានព្រៃឈើ (ច្បាប់ចម្លង) ឬលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល អនុផលព្រៃឈើ (LP) លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផល អនុផលឈើចូលរោងម៉ាស៊ីន (PC) (ច្បាប់ចម្លង)

ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ស្នើសុំគោលការណ៏នាំចេញផលិតផលឈើកែច្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើចំពោះអតិថិជនដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន៖

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ចកម្ម អាករលើតម្លៃបន្ថែម ប័ណ្ណប៉ាតង់ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន និងឯកសារផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំ(ច្បាប់ចម្លង)
 • ប្រកាសស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរោងចក្រ ឬរោងម៉ាស៊ិនអារកែច្នៃឈើ (ច្បាប់ចម្លង)
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពឈើស្របច្បាប់ ដូចជាឯកសារទិញលក់ ឬដេញថ្លៃ (ច្បាប់ចម្លង)

 

ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ស្នើសុំគោលការណ៏នាំចូលផល អនុផលព្រៃឈើ រួមមាន៖

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ចកម្ម អាករលើតម្លៃបន្ថែម ប័ណ្ណប៉ាតង់ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន និងឯកសារផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំ(ច្បាប់ចម្លង)
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមនៃទំនិញ (ច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លង)
 • អញ្ញត្តិបណ្ណដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវគោគ ផ្លូវអាកាស (bill of lading) (ច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លង)
 • បញ្ជីរាយលំអិតទំនិញ(ច្បាប់ដើម)
 • ឯកសារកិច្ចសន្យាទិញលក់ទំនិញ(ច្បាប់ដើម) និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ

 

រាល់ឯកសារភ្ជាប់ជាច្បាប់ចម្លង ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន វិញ្ញាបនបត្រ គ្រប់ប្រភេទត្រូវភ្ជាប់ ឬបង្ហាញច្បាប់ដើមដល់មន្ត្រីទទួលឯកសារ ឬត្រូវមានសេចក្តីបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លងទាំងនោះដោយសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រសួង​ ស្ថាប័នសាម៉ី។

សំគាល់ 3 ការអនុវត្តនិតិវីធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីនាយកដ្ឋានជំនាញ និងឆ្លងកាត់តាមឋានានុក្រមមួយចំនួនដែលមានកំនត់ក្នុងច្បាប់រហូតដល់មានការអនុម័តយល់ព្រមជាចុងក្រោយ។ ក្នុងតំណាក់កាលនេះ រដ្ឋបាលព្រៃឈើមានធ្វើសំយោគលទ្ធផលវាយតម្លៃ និងលើកជាសំណើរសុំគោលការណ៏ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជនទៅក្រសួងកសិកម្ម។ ក្រសួងកសិកម្ម បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើសំណើរនេះហើយ ក៏នឹងធ្វើសំយោគលទ្ធផលវាយតម្លៃ ហើយលើកជាសំណើរសុំគោលការណ៏ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជនទៅទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

បន្ទាប់ពីមានការឯកភាពយល់ព្រមអីពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងកសិកម្មទៅលើសំណើរសុំ ទើបរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចរៀបចំចេញលិខិតអនុញ្ញាតិជាគោលការណ៏សំរាប់ការនាំចេញ នាំចូលជូនអតិថិជន។ ក្រោយពីចេញលិខិតអនុញ្ញាតិនេះហើយ មន្ត្រីជំនាញនឹងទាក់ទងទៅអតិថិជនឲ្យមកទទួលលិខិត។

សំគាល់ 4 ពេលមកទទួលយកលិខិតអនុញ្ញាតិ អតិថិជនគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ។ លិខិតអនុញ្ញាតិជាគោលការណ៏សំរាប់ការនាំចេញ / នាំចូល ផលិតផលឈើកែច្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ មានបញ្ជាក់ពីយថាប្រភេទ បរិមាណ នៃទំនិញ និងសុពលភាពរបស់លិខិត (១ឆ្នាំ)។

 

Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ 2015-04-10 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព