អាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

ពាក្យស្នើរសុំ​លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជលផល

​ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីថ្នាំកសិកម្មនិង​ជីកសិកម្ម

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញ/នាំចូលផលិតផលឈើកែឆ្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

លិខិតអនុញ្ញាតការនាំចេញ នាំចូលត្បូងថ្ម និងលោហធាតុមានតំលៃ

ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសាយតេស(CITES)​សម្រាប់នាំចេញ/នាំចូលសត្វព្រៃ​ គ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិព្រៃ ឬប្រភេទរុក្ខជាតិព្រៃ

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈើកែឆ្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការនាំចេញ / នាំចូល សត្វព្រៃ គ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិព្រៃ ឬប្រភេទរុក្ខជាតិព្រៃ

ពាក្យស្នើរសុំសិទ្ធិផ្តាច់មុខ (ការចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោ)

ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោរ

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។